Přeskočit na obsah

Produkty

Níže najdete všeobecné informace, díky nimž si můžete udělat hrubý přehled o našich výrobcích. Pokud si chcete vybrat konkrétní výrobky, určitě nás, prosím, kontaktujte. Naši odborníci Vám pomohou učinit správné rozhodnutí.

Vlastní výroba

Firma HA CZ vyrábí od roku 2004 furanové pryskyřice pod názvem Kaltharz. Jedná se o celou škálu pryskyřic vyrobených podle vlastních ověřených receptur.

Ty, spolu s aktivátory sesterské firmy HABrinol, umožňují při výrobě formovacích směsí pokrýt široké spektrum potřeb sléváren co se týká sortimentu výroby odlitků nebo charakteru výroby forem a jader, od teplotních podmínek výroby týkajících se horkého léta nebo tuhé zimy až po rozličné technologické aspekty slévárenské produkce.

Standardní pryskyřice

Naše firma má v  nabídce pryskyřice Kaltharz pro standardní i rychlé vytvrzení formovací směsi při použití různého typu slévárenských ostřiv (křemenné ostřivo, chromitové ostřivo apod.) pro šedou a tvárnou litinu, pro ocel pak pryskyřice s obsahem dusíku 1 % a nižším. Existuje rovněž řada ověřených modifikací, jako např. některé pro šedou a tvárnou litinu se sníženým, ale ne úplně nízkým obsahem dusíku a vody jako pro ocel a také varianty s optimalizovanou úrovní cen.

Díky své vysoké kvalitě umožňují naše standardní pryskyřice nízké dávkování a vyznačují se vysokou pevností, nízkou tvorbou plynů a zápachu, dobrou tekutostí formovací směsi a tím i optimální homogenizací složek formovací směsi z důvodu nízké viskozity těchto produktů.

Pryskyřice se dají volbou vhodného množství a typu použitého aktivátoru velmi dobře nastavit tak, aby se jejich reaktivnost a tím i následná rychlost vytvrzování vyráběné formovací směsi s ohledem na použitý druh slévárenského ostřiva a na podmínky vytvrzování, dané zejména teplotou tohoto systému a teplotou okolí, dala velmi dobře optimalizovat.

V současnosti je již často tato činnost při přípravě formovací směsi prováděna automaticky a to dávkováním vhodného množství a typu aktivátoru s ohledem na okamžitou teplotu ostřiva a okolí. Příkladem může být i zařízení AUTOFEEDER, které bylo zkonstruováno námi ve spolupráci s firmou Elkoso.

Speciální pryskyřice

Pro speciální možnosti použití dále nabízíme následující systémy furanových pryskyřic:

 • Systémy se sníženým obsahem síry při použití reaktivních pryskyřic s odpovídajícími pomalými aktivátory s obsahem kyseliny mléčné, které snižují obsah síry v regenerátu. Takto se můžeme bránit degeneraci grafitu v povrchových částech odlitků z tvárné litiny i proti silnému zápachu při odlévání způsobenému emisemi SO2 v regenerátu. Problémy se zápachem mohou být i při venkovním skladování regenerátu, zvlášť v letních měsícíc. Díky tomu nachází tyto systémy časté uplatnění i navzdory své vyšší ceně
 • Kaltharz s rychlejším průběhem vytvrzování, ale díky použitým aditivům přesto plastičtějším průběhem vytvrzování. Ty jsou vzhledem k obsahu dusíku 0,5 % a nižším velmi vhodné pro odlitky z ocele.
 • Bezdusíkaté Kaltharzy

Směsné pryskyřice

Kvůli enormnímu nárůstu cen furfurylalkoholu (FA), hlavní suroviny při výrobě furanových pryskyřic, jsme jako alternativu vyvinuli řadu nových výrobků Kaltharz, u nichž v našich stávajících recepturách postupně nahrazujeme FA jinými komponentami. Tento postup umožňuje, aby si naši zákazníci bez výrobního rizika vyzkoušeli různé varianty ve vlastních podmínkách a sami se rozhodli, jaký podíl substituce furfurylalkoholu je pro ně vhodný.

V první řadě jsou to naše výrobky Kaltharz řady TF, u nichž je FA substituován velmi kvalitní fenolovou pryskyřicí. Tam, kde není žádoucí použít fenol například z důvodu skládky, nabízíme výrobky řady TP bez obsahu fenolu.

K dispozici jsou také čisté fenolové pryskyřice vyráběné v rámci holdingu.

Tento krok ve vývoji nových tipů furan-fenol-formaldehydových pojiv je bohužel nevyhnutelný ve smyslu neustálého zdražování FA, jak bylo uvedeno. Nicméně zde stále narážíme na zažité mechanismy jednotlivých sléváren, které mají obavy jít pod dohledem HA CZ do praktických zkoušek těchto nových pojiv, ale rády by nakupovaly stávající pojiva za o hodně nižší staré ceny. Tato situace je velmi kritická a neustále nás vede k určitému typu přesvědčování… nicméně jak v České republice, tak i v okolních státech je už mnoho praktických příkladů sériové výroby, která je plně funkční. Toto všechno je určitý kompromis v letitých zvyklostech, kde hlavním aktérem je cena konečného produktu. Řešení HA CZ spočívá v různém obsahu fenolové pryskyřice v hotovém produktu. Všechny naše návrhy možností použitelnosti těchto furan-fenol-formaldehydových pojiv vycházejí z praktické diskuze na slévárnách, kde se opíráme o stávající stav funkčnosti. Je nutno říci, že použitím furan-fenol-formaldehydového systému nepřinášíme jenom řešení v podobě cenové alternativy, ale že i tato technologie je plnohodnotným řešením k použitelnosti na slévárnách.

S vhodnými aktivátory lze řídit systém životnosti směsi, vytvrzení formy a stripování modelového zařízení. Svoji roli zde hraje jak prostředí, teplota prostředí, tak i teplota ostřiva, takže ve smyslu použitelnosti se na tento systém díváme stejnýma očima jako na klasický furanový systém. Výrobky Kaltharz s více než 30-ti procentní substitucí FA se již používají sériově, další výrobky s až 50-ti procentní substitucí se právě testují.

Příklady použití furan-fenolových pryskyřic

Substituce 38% FA

 • Náhrada za klasickou furanovou pryskyřici s obsahem 90% FA.
 • Velká slévárna tvárné a šedé litiny, kusová až malosériová výroba, odlitky od 0,5 kg až 25 000 kg.
 • Dávkování u menších odlitků do 3 tun: 0,9 % pryskyřice + 0,3 % tvrdidla, začíná se používat i u největších odlitků.
 • Životnost směsi 5 až 10 min – v závislosti na podmínkách (teplota písku a haly)
 • Čas rozebírání forem cca. 30 min – taktéž v závislosti na podmínkách
 • Pevnosti po 24 h cca. 180 N/cm2

Nasazení takové pryskyřice s vysokým podílem fenolové složky umožňují především stabilní podmínky při formování v této slévárně – teplota haly v zimním období cca. 20°C, teplota písku od 20 do 30°C a použití reaktivnějších tvrdidel. V případě chladnějších podmínek je třeba počítat s pomalejší reaktivitou a je tedy na zvážení, kde může být tato pryskyřice nasazena. S ohledem na dosažené výsledky lze konstatovat, že pryskyřice jinak splňuje všechny zásadní požadavky.

Substituce 25% FA

 • Náhrada za klasickou furanovou pryskyřici s obsahem 77% FA
 • Středně velká slévárna litiny s kusovou až malosériovou výrobou, odlitky od 5 do 12 000 kg.
 • Dávkování 0,85 % pryskyřice + 0,3 % tvrdidla
 • Životnost směsi cca. 10 min - v závislosti na podmínkách (teplota písku a haly)
 • Čas rozebírání forem cca. 30 - 40 min – taktéž v závislosti na podmínkách
 • Pevnosti po 24 h cca. 140 N/cm2

Pryskyřice splňuje veškeré požadavky výroby, přičemž při přechodu nedošlo k žádným výraznějším změnám. Pryskyřice vykazuje dobrou funkčnost i za podmínek, kdy teplota na hale klesá pod 10°C, samozřejmě v závislosti na teplotě písku, která podstatnějším způsobem ovlivňuje rychlost vytvrzování.

Substituce 15% FA

 • Náhrada za klasickou furanovou pryskyřici s obsahem 84 % FA
 • Velká slévárna litiny a oceli s kusovou výrobou, odlitky od 1500 do 300 000 kg.
 • Dávkování 1,15 % pryskyřice + 0,5 % tvrdidla
 • Čas rozebírání forem cca. 8 – 10 h – v závislosti na okolních podmínkách
 • Pevnosti po 24 h cca. 180 N/cm2

Pryskyřice dosahuje ve výrobě dobrých výsledků, přičemž poměr dávkování by mohl být i o něco nižší. S ohledem na kolísající teploty ve slévárně je však rezerva v dávkování opodstatněná. Pryskyřice se osvědčila a dnes je součástí standardně dodávaných produktů.

Výrobky z programu holdingu HA

Nabízíme všechny výrobky HA jako Cold Box, Hot a Warm-Box, Carbophen (Resol/CO2), nátěry, obalovací pryskyřice a obalované písky, separátory pro tlakové lití, bentonity a směsi bentonitu a lesklého uhlíku a další. Bližší informace jsou uvedeny na stránkách www.huettenes-albertus.com.

Tento odkaz platí i pro anorganická lepidla, která sice vyrábíme sami, ale jejich prodej mimo Českou a Slovenskou republiku, stejně jako jejich vývoj, zajišťuje holding. Nejaktuálnější informace tedy najdete na výše uvedených internetových stránkách.