Přeskočit na obsah

Ochrana osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Hüttenes-Albertus CZ s.r.o.

Ochrana Vašich osobních údajů shromažďovaných při návštěvě naší domovské stránky je pro nás velmi důležitá. Vaše osobní údaje chráníme v souladu s právními předpisy EU – Nařízením GDPR (v platnosti od 25. května 2018), jakož i všemi právními předpisy, které s touto problematikou souvisí. Hüttenes-Albertus CZ s.r.o. se snaží sestavovat veškeré informace zveřejněné na těchto webových stránkách podle nejlepšího vědomí a svědomí, pečlivě je prověřovat a pravidelně je aktualizovat. Přesto nelze zaručit úplnost, správnost ani neustálou aktuálnost těchto informací. Společnost Hüttenes-Albertus CZ s.r.o. dále nenese žádnou odpovědnost za škody, které vzniknou v souvislosti s prohlížením těchto webových stránek nebo použitím zveřejněného obsahu. Hüttenes-Albertus CZ s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoli měnit, upravovat nebo mazat obsah těchto webových stránek bez předchozího upozornění a podle vlastního uvážení. Pokud tato webová stránka obsahuje informace od třetích stran, nebo odkazuje na webové stránky třetích stran, jedná se výhradně o doplňkovou službu pro uživatele. Za obsahy zveřejněné na takových stránkách nenese společnost Hüttenes-Albertus CZ s.r.o. žádnou odpovědnost a nijak si je nepřivlastňuje. Hüttenes-Albertus CZ s.r.o. neručí za škody vzniklé v souvislosti s návštěvou webových stránek třetích stran nebo použitím obsahu těchto stránek.

§ 1 Informace o shromažďování osobních údajů
(1) V této části informujeme o shromažďování osobních údajů při používání našich webových stránek. Osobní údaje jsou všechny údaje, které se vztahují k Vaší osobě, např. jméno, adresa, e-mailové adresy nebo uživatelské chování.

(2) Pověřencem pro ochranu osobních údajů v souladu s čl. 4 odst. 7 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) je za společnost Hüttenes-Albertus CZ s.r.o. Ing. Martin Šindler.
Na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů se můžete obrátit na adrese martin.sindler@huettenes-albertus.cz, telefonním čísle +420 731 129 933 nebo následující poštovní adrese: Ing. Martin Šindler, Hüttenes- Albertus CZ s.r.o., Tovární 63, 407 11 Děčín 32 – Boletice nad Labem, Česká republika.

(3) Spojíte-li se s námi prostřednictvím e-mailu nebo kontaktního formuláře, budeme uchovávat údaje, které nám takto poskytnete (Vaši e-mailovou adresu, popř. Vaše jméno a telefonní číslo), abychom mohli odpovědět na Vaše dotazy. Údaje získané v této souvislosti vymažeme, jakmile nebude zapotřebí je dále uchovávat, nebo jejich zpracování omezíme, pakliže se na ně budou vztahovat zákonné povinnosti uchovávat informace. Hüttenes-Albertus CZ s.r.o. předpokládá, že se zprávami jakéhokoli druhu zaslanými společnosti Hüttenes-Albertus prostřednictvím této webové stránky nebo jiným způsobem není třeba zacházet jako s důvěrnými.

(4) Pokud u jednotlivých funkcí naší nabídky využíváme služeb pověřených poskytovatelů, nebo pokud bychom chtěli Vaše osobní údaje použít pro reklamní účely, budeme Vás o příslušných postupech podrobněji informovat níže. Zároveň také uvedeme stanovená kritéria pro dobu uchovávání osobních údajů.

§ 2 Vaše práva
(1) V souvislosti s osobními údaji, které se Vás týkají, máte vůči nám následující práva:

 •  právo na přístup k osobním údajům,
 •  právo na opravu nebo výmaz,
 •  právo na omezení zpracování,
 •  právo vznést námitku proti zpracování,
 •  právo na přenositelnost osobních údajů.

(2) Kromě toho máte také právo podat stížnost na zpracování Vašich osobních údajů u dozorového úřadu. Příslušným dozorovým úřadem odpovědným za ochranu osobních údajů je pro společnost Hüttenes-Albertus CZ s.r.o. je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, https://www.uoou.cz/.

§ 3 Shromažďování osobních údajů při návštěvě našich webových stránek
(1) Osobní údaje jsou informace, které umožňují identifikaci osoby, tedy údaje, na jejichž základě lze určitou osobu zpětně vysledovat. Patří sem například jméno, e-mailová adresa nebo telefonní číslo, ale také údaje o zálibách, koníčcích, členstvích nebo o tom, jaké webové stránky si kdo prohlížel. Pokud uživatel našich webových stránek poskytl osobní údaje, použijeme je pouze pro účely zodpovězení dotazů uživatelů webových stránek nebo zákazníků, plnění smluv uzavřených s uživateli webových stránek nebo zákazníky a pro technickou správu. Osobní údaje předáme nebo jinak poskytneme třetím stranám pouze v případech, kdy je to nezbytné pro plnění smlouvy nebo pro účely fakturace, nebo když k tomu uživatel webových stránek nebo zákazník udělil souhlas. Pokud webové stránky používáte pouze informativně, tzn., pokud se nezaregistrujete nebo nám jinak poskytnete informace, shromažďujeme pouze takové osobní údaje, které Váš prohlížeč předává našemu serveru. Prohlížíte-li si naše webové stránky, shromažďujeme následující údaje, které jsou pro nás technicky nezbytné k tomu, abychom Vám mohli zobrazit naše webové stránky a zajistili jejich stabilitu a bezpečnost (právní základ dle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. f) Nařízení GDPR):

 • IP adresa,
 • datum a čas dotazu,
 • časový rozdíl vůči Greenwichskému času (GMT),
 • obsah požadavku (konkrétní stránka,
 • stav přístupu/stavový kód http,
 • aktuálně přenášené množství dat,
 • webová stránka, ze které požadavek přichází,
 • prohlížeč,
 • operační systém a jeho rozhraní,
 • jazyk a verze softwaru prohlížeče.

(2) Kromě výše uvedených údajů ukládáme při používání našich webových stránek ve Vašem počítači také soubory cookie. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou ukládány na Vašem pevném disku přes prohlížeč, který používáte, a které přenáší určité informace do umístění, které soubor cookie nastavilo (v tomto případě skrze nás). Soubory cookie nemohou spouštět programy ani přenášet viry do Vašeho počítače. Slouží k tomu, aby byl internet uživatelsky přívětivější a efektivnější.

(3) Použití souborů cookie:
a) Tyto webové stránky používají následující typy souborů cookie, jejichž rozsah a fungování jsou vysvětleny níže:

 • přechodné cookies (viz b),
 • trvalé cookies (viz c).

b) Přechodné soubory cookie se po ukončení relace automaticky smažou. Patří sem zejména dočasné (tzv. session) cookies. Tyto soubory uchovávají takzvané ID relace, díky němuž lze ke společné relaci přiřazovat různé požadavky Vašeho prohlížeče. To nám umožní rozpoznat Váš počítač, pokud se na naše stránky někdy vrátíte. Dočasné cookies se vymažou při odhlášení nebo zavření prohlížeče.

c) Trvalé soubory cookie se automaticky vymažou po uplynutí určité doby, která se může lišit v závislosti na souboru cookie. Soubory cookie můžete kdykoli smazat v nastavení zabezpečení Vašeho prohlížeče. 

d) Nastavení prohlížeče můžete uzpůsobit podle Vašich přání, např. můžete odmítnout přijímání souborů cookie od třetích stran nebo i všech souborů cookie. Vezměte prosím na vědomí, že možná nebudete moci používat veškeré funkce našich webových stránek.

e) Soubory cookie používáme, abychom Vás mohli identifikovat při Vašich příštích návštěvách, pokud u nás máte účet. V opačném případě se budete muset při každé návštěvě znovu přihlásit.

f) Používané flash cookies nejsou shromažďovány Vaším prohlížečem, ale prostřednictvím Vašeho Flash Pluginu. Dále používáme paměťové objekty HTML5 storage objects, které se ukládají do Vašeho koncového zařízení. Tyto objekty ukládají potřebné údaje nezávisle na Vašem prohlížeči a nemají datum automatického vypršení platnosti. Pokud si nepřejete zpracovávat soubory flash cookie, musíte si nainstalovat příslušný doplněk, např. „Better Privacy“ pro Mozillu Firefox (https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/betterprivacy/) nebo cookie Adobe Flash Killer pro Google Chrome. Používání paměťových objektů HTML5 můžete zakázat, pokud si ve svém prohlížeči nastavíte soukromý režim. Kromě toho Vám doporučujeme pravidelně ručně mazat soubory cookie a historii prohlížení.

Uplatnění, platnost a aktuálnost prohlášení o ochraně osobních údajů
Používáním našich webových stránek souhlasíte s výše popsaným používáním osobních údajů. Prohlášení o ochraně osobních údajů je v platnosti od 22. 5. 2018. Další rozvoj našich webových stránek nebo zavádění nových technologií může mít za následek, že bude nutné toto Prohlášení o ochraně osobních údajů změnit. Společnost Hüttenes-Albertus CZ s.r.o. si vyhrazuje právo toto Prohlášení o ochraně osobních údajů kdykoli změnit s účinkem do budoucna. Doporučujeme Vám, abyste si aktuální znění tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů čas od času znovu přečetli.