Přeskočit na obsah

Nové koncepty slévárenských nátěrů pro vysoce komplexní blok válců s klikovou skříní

V posledních letech se v evropském automobilovém průmyslu stále více profiluje trend stále výkonnějších a maloobjemových spalovacích motorů. Tato tendence je známa více jak 10 let pod označením „downsizing“.

Cílem je přitom snižování spotřeby a výfukových plynů, zejména pak emisí CO2 . Do budoucna nebudou evropští výrobci aut kriticky posuzovat pouze emise CO2 motoru, ale stejně tak „Carbon footprint“ / uhlíkovou stopu – synonymní k CO2 bilanci [1], kterou vozidlo způsobí od jeho výroby až po sešrotování, se stane určujícím.

Redukce emisí CO2 je možná skrze snižování spotřeby paliv. K tomu je nutné kráčet paralelně po dvou cestách.  Jak bylo již uvedeno shora, budou velkoobjemové motory nahrazovány maloobjemovými, úspornými při zachování stejného výkonu. Další z možností se nabízí prostřednictvím snižování celkové váhy vozidla.