Přeskočit na obsah

Některé praktické aspekty nové klasifikace slévárenských chemikálií

Od 1. prosince 2010 bylo mnoho chemických produktů, mj. i slévárenských chemikálií nově klasifikováno a některé z nich, tzn. čisté látky, ne směsi, musí být také podle nového systému GHS (Globally Harmonized System) nově označeny odpovídajícími novými piktogramy.

O základních dokumentech a předpisech a o největší skupině, které se to týká -  furanových pryskyřicích, bylo podrobně informováno v článku [1]. Dnešní článek se v krátkosti zabývá nejdůležitějšími nutnými praktickými opatřeními ve slévárnách a nemůže být 100% úplný.  

V krátkosti rekapitulujeme - základní změny pro furanové pryskyřice jsou:
Furanové pryskyřice s obsahem nad 25% volného furfurylalkoholu už nejsou označovány lebkou jako „Toxické“ dosud pouze při přepravě podle ADR 6.1., ale také při skladování.