Přeskočit na obsah

Human Relations – nejdůležitější potenciál HA

Konec roku je vždy obdobím bilance a hodnocení. Při pohledu zpět můžeme říci, že rok 2011 byl pro nás velmi úspěšný  – HA CZ dosáhla obratu 627 mil. Kč a celkový obrat skupiny HA v České a Slovenské republice tak činil spolu s oběma dalšími dceřinými firmami HA Brinol a HA Kovochem přes jednu miliardu Kč.

Tento úspěch je z podstatné části zásluhou našeho angažovaného týmu, a proto jsme se zamysleli, co pro naše kolegy uděláme a jestli hlavně v České republice děláme dost.

První dojem, že jak my z dodavatelského sektoru, tak naši kolegové ze slévárenského oboru v České republice by v tomto směru mohli dělat více, jsme získali během loňského slévárenského veletrhu GIFA od 28.6. do 2.7. v Düsseldorfu. Naše mateřská firma Hüttenes-Albertus Chemische Werke GmbH tam na stánku HA zřídila speciální mládežnický stánek pro popularizaci chemie, který byl nejen u mladých návštěvníků velmi oblíbený – obr. 1. Na tomto stánků vysvětlovali kolegové z oddělení výzkumu HA a průmysloví učni na základě funkčního chemického miniaturního zařízení a na základě velkoformátových fotografií velkých sériových průmyslových instalací, jak tato zařízení fungují a jak probíhají chemické procesy (obr. 2). Byl prezentován celý procesní řetězec slévárenské chemie od vývoje produktu v laboratoři, přes jeho poloprovozní výrobu v uvedeném malém chemickém zařízení a nakonec výroba pískového jádra z Carbophenu (Rezol/CO2) vytvrzeného oxidem uhličitým z nafukovacího balónku. Studenti mohli  sami toto zařízení obsluhovat a tím si zkusit výrobu produktu včetně odběru vzorků, pak si mohli analyzovat složení vzorků na velmi moderním infračerveném přístroji a porovnat si je se složením želatinových medvídků. Tento demonstrační přístroj vyvinuli ve vlastní režii průmysloví učni firmy Hüttenes-Albertus. 

Tento mládežnický stánek měl po celou dobu veletrhu velmi dobrou návštěvnost a my jsme přesvědčeni, že tato prezentace dala mnoha mladým lidem impulzy pro jejich profesní orientaci, protože jak všichni víme, odborné pracovní síly chybí nejen ve slévárenství, ale i ve slévárenské chemii.

Přiložené soubory