Přeskočit na obsah

Cordis – organický pojivový systém

Slévárenští odborníci stále hledají a zkoušejí nové a konstruktivní nápady, které mají slévárnám zajistit realizaci náročných úkolů a nařízení z oblasti tvorby a ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce.

Úkoly jsou náročné. Hlavně ty, které mají zajistit snížení emisí při odlévání a následném ochlazování forem, odstranění nežádoucích zplodin, které vznikají jako produkty hoření. Tyto zplodiny vznikají také z pískových jader, která jsou z převážné části vyráběna s použitím pojiv na bázi umělých pryskyřic.

Vedle emisí, které se uvolňují z pískových jader během slévárenských procesů a s tím spojených zplodin hoření, je také kladen důraz na snížení zápachu a emisí při vlastní výrobě jader. V posledních letech je vyvíjeno značné úsilí na zdokonalení procesu výroby odlitků, který by tuto problematiku pomohl řešit. Poptávka po alternativních pojivových systémech stoupá. Přitom jsou to anorganická pojiva, která se vracejí do centra zájmu právě s ohledem na snížení emisí a s tím spojených problémů se zápachem a vývinem kouře při odlévání, zejména pak v oblasti výroby hliníkových odlitků.