Přeskočit na obsah

„Cold-Box – technologie s budoucností“

V posledních letech došlo k výraznému nárůstu v požadavcích na výrobu odlitků ve slévárnách. Vyráběné díly se stávají stále komplexnějšími, tloušťka stěn odlitku se snižuje, čímž dochází k nárůstu objemu jader v odlitcích a tím i nároků na použité pojivové systémy.

Další vývoj posledních let se týkal stále narůstajícího stupně automatizace a zavádění nových typů slitin. Na druhou stranu, se stává otázka životního prostředí pro slévárny čím dál více složitější. Environmentální zákony a předpisy se zpřísnily a budou se i nadále zpřísňovat. Tyto trendy jsou na národní, tak i evropské úrovni. Dodržování mezních hodnot emisí je stále obtížnější a navíc, mnoho slévárny se potýká s negativním přijetím obyvateli. Často vyvstávají stížnosti kvůli zápachu a hluku. 

S ohledem na snižování emisí skleníkových plynů a jejich účast na obchodování s emisními povolenkami CO2 – je i slévárenský průmysl pobízen snížit celkové emise CO2. Z tohoto důvodu se tak ve slévárnách a u dodavatelů vynakládá zvýšené úsilí na používání nízkouhlíkových výrobků. Výroba odlitků se musí v tomto „napěťovém poli“ osvědčit. Moderní pojivové systémy se sníženou tvorbou emisí tak hrají důležitou roli při zlepšování celkové situace.