Přeskočit na obsah

Cesta k ekonomické a bezemisní slévárně

Na cestě k trvale udržitelným, energeticky a surovinově efektivním procesům ve slévárenském oboru se dostávají stále výrazněji do popředí strategických rozhodování anorganická pojiva.

Rozhodující roli při tom hrají ekonomické aspekty. Náhrada zavedených produktů v existující výrobní struktuře je velmi nákladná. Úpravy technologie výroby jader podléhají mnoha restrikcím, které pro novou strukturu obvykle nejsou splněny. To se týká nejen uspořádání stavebních částí, ale i výrobních procesů a zařízení.

Navrhování jader a odlitků musí být například přizpůsobeno specifickým požadavkům pojivého  systému. Právě tak se musí vzít v úvahu i stávající stav konstrukce a slévárny a z toho vyjít při výběru pojiva.  Proto má včasná spolupráce vývojáře odlitků, konstruktéra nástrojů a slévače zásadní význam .
Intenzivní spolupráce všech zúčastněných patří k zásadním faktorům úspěchu na cestě k seriovému použití anorganických pojiv.
V rámci takové spolupráce se podařilo koncernu Hüttenes-Albertus Chemische Werke GmbH vyvinout pojivý systém, který je srovnatelný  se současnými na trhu  nabízenými organickými pojivy a při tom nabízí výrazné přednosti v oblasti snížení emisí a v nárůstu produktivity.
Kombinace nasazení nového pojivého systému a zavčas  optimalizovaných podmínek výroby zabezpečují od začátku komplexní  a ekonomický  průběh výroby.