Přeskočit na obsah

Budoucnost pojivových systémů pro výrobu jader

Pro pochopení budoucnosti, by člověk měl znát svou minulost, nebo jak mínil Niels Bohr: „Prognózy jsou obtížné, zvláště pokud se týkají budoucnosti“.

Odlévání je již tisíce let a zůstane i v budoucnosti, jedním a tím samým: inovativním procesem.

Nové požadavky a použití budou i do budoucna důvodem, proč odlévání zůstane silným faktorem v mezinárodním řetězci při vytváření hodnot. Vedle oblasti automobilového sektoru je skrytý potenciál pro odlévané komponenty i v bezpočtu dalších odvětví, jako příklad lze uvést oblast obnovitelných energií. Odlévání umožňuje ucelené materiálové toky a tím rozhodujícím způsobem přispívá k ochraně a šetření zdrojů. 
Politické a ekonomické výzvy slévárenského průmyslu
Situace sléváren je poznamenána velkými a dále vzrůstajícími konkurenčními tlaky a současně klesajícími cenami odlitků. Zvláště hospodářsky silně rostoucí světové regiony (BRIC státy = Brazílie, Rusko, Indie, Čína), budou tlak na evropský průmysl nadále zvyšovat. Evropské země se zavázali a cítí odpovědnost, být průkopníky v otázkách životního prostředí a ochrany klimatu.