Přeskočit na obsah

3D tisk. Úzká spolupráce firem VOXELJET a Hüttenes-Albertus Group

A - 3D tisk formovacích systémů pro použití ve slévárenství. Z množství vyvíjených procesů, které se ve výrobní technice osvědčily, se tento článek týká „nepřímého, 3D tisk“ procesu ve smyslu článku VDI 3404.

3D tisk formovacích systémů pro použití ve slévárenství. Z množství vyvíjených procesů, které se ve výrobní technice osvědčily, se tento článek týká „nepřímého, 3D tisk“ procesu ve smyslu článku VDI 3404 [3]. Podle této definice se jedná o „vrstvený stavební proces s bodovým nanášením pojiva a následného spojení sypkého formovacího materiálu“. Zařazení jako „nepřímá metoda“ vyplývá z toho, že „díl vyrobený v generativním výrobním procesu slouží jako základní matečný model / nástroj pro další výrobu (zde odlévání)“. 3D tisk s formovacími systémy je proces, který se nejvíce prosadil při výrobě forem a jader ve slévárenství. [1], [3] Především v oblasti vývoje a prototypingu hrají formy a jádra vyráběná systémem 3D významnou roli. [2], [4]. Z důvodu poptávky po stále širší variabilitě, spojené s požadavkem na kratší dobu vývoje, se tento výrobní proces stává stále více konkurenceschopný i pro větší série. [5].