Přeskočit na obsah

Kvalita

Být světovou špičkou není jen tak. Dlouhodobě udržujeme vysoký standard kvality našich produktů.

Zvláštní důraz při naší výrobě klademe na rozsáhlou a komplexní kvalitu kontroly jak vstupních surovin, tak našich hotových produktů a při tom úzce spolupracujeme a opíráme se o zkušenosti naší mateřské firmy. Všechna měření parametrů, receptury, výrobní protokoly, certifikáty, protokoly měření prvních vzorků podle přísných předpisů certifikace automobilového a energetického průmyslu atd. se kompletně chronologicky dokumentují v systému Palstat.

Naše laboratoř je vybavena nejmodernějšími přístroji pro operativní kontrolu, jako např. plynovým chromatografem, N-Cube pro stanovení obsahu dusíku, různými viskozimetry, refraktometrem, přístroji pro stanovení obsahu vody a všemi ostatními přístroji potřebnými pro zkoušky formovacích směsí.

Laboratoř se krátce před naším jubileem v říjnu 2017 přesunula do nových modernizovaných a nově vybavených prostor. 

HA CZ je certifikovaná od roku 2008 podle ISO 9001 "Systém managementu kvality" a ISO 14001 "Systémy environmentálního managementu" v aktuální verzi a od roku 2018 taktéž dle OHSAS 18001 "Bezpečnost a ochrana zdraví při práci".